האיגוד המקצועי
משפט העבודה
דע את זכויותיך
ועדי עובדים
היחידה לגמול השתלמות
העמותות לקידום מקצועי
קרנות השתלמות
חיפוש הסכמי עבודה
חיפוש חוזרי הממונה על השכר
מדריך זכויות העובדים ברשויות המקומיות
הסכם השכר ברשויות 2009
הודעות בענייני עובדים 2010
בחירות להסתדרות 2012
צרכנים, דעו את זכויותיכם
רישום לקבלת המידעון
חוקת העבודה לעובדי הרשויות
הצטרפות להסתדרות
הקטן   הגדל
English
דבר היו"ר
מידעון המעו"ף
מילון מונחים
גלריה
ראשי  >  מילון מונחים  >  פנסיה תקציבית

פנסיה תקציבית"חוק הגמלאות" של עובדי המדינה כפי שמתפרסם בתקשי"ר (תקנון שירות), חל גם על עובדי הרשויות המקומיות ברחבי הארץ וזאת בתוקף חוקת העבודה.


על פי חוק זה, מבטחת המדינה את עובדיה והרשויות המקומיות את עובדיהן, בביטוח פנסיוני בשיעור של 2% לשנת עבודה מלאה במשרה שלמה (עבודה בשעות נוספות, אינה מזכה בתוספת אחוזי פנסיה).
מקסימום צבירת אחוזי הפנסיה ל- 35 שנות שירות, היא 70%.
הביטוח הפנסיוני התקציבי ממומן כולו ע"י המדינה וע"י הרשויות המקומיות ואין העובד משתתף במימונו - בניגוד לשיטות פנסיה אחרות, הממומנות ע"י הפרשות אחוזיות קבועות וחודשיות הן של העובד על-ידי ניכוי משכרו והן של המעסיק , לקופת הפנסיה על שם העובד.
שיטת חישוב התגמולים שיקבל העובד, שאינו מבוטח בפנסיה תקציבית, תהא מחושבת כפי שנקבע בתקנון הקרן, על-פי שיטת ממוצעים רב שנתיים, שקלול שכר במשך מספר שנים וכדומה.
במקרה זה יכולה הצבירה המקסימלית להיות , במקים מסוימים , בת יותר מ- 70%.
מבוטח בפנסיה תקציבית, יוכל במקרים מסוימים, לקבל פנסיה בגיל הפחות מ- 65 לגבר ו- 60 לאישה, בעוד אשר בשיטות פנסיה אחרות יחל תשלום הקצבה לגבר בגיל 65 ולאישה ב- 60 או 65 על פי בחירתה ולא לפני כן.
כפי שנזכר לעיל, תהא גמלת העובד בעת פרישתו לפנסיה תקציבית, מחושבת על פי 2% לשנה, כפול מספר שנות עבודתו. אולם, במקרים מסוימים המצדיקים זאת, ניתן להגדיל את אחוזי הפנסיה של העובד ע"י הוספת אחוזים נוספים בגין בעיות בריאות של העובד או בן/בת זוגו, עידוד פרישה, הגדלה בעד פעילות בטרם קום המדינה , אסירי ציון, נכי רדיפות הנאצים וכו'.
גובה הגמלה יקבע על פי "השכר הקובע" בחודש העבודה אחרון של העובד.
בממשלת ישראל קיימת נטייה להעביר את עובדיה החדשים לשיטת ביטוח פנסיוני שאינה פנסיה תקציבית .
ואכן, בשנת 1999 נחתם בין מרכז השלטון המקומי לבין מרכז הסתדרות הפקידים הסכם הקובע כי עובדים חדשים שיתקבלו , החל מיום 1.11.01להיות מועסקים ברשות המקומית יבוטחו בפנסיה צוברת.
עובד אשר צבר במהלך שנות עבודתו יותר מ- 35 שעות ותק, יקבל בעת פרישתו 70% פנסיה ועוד מענק מיוחד של שכר חודש עבודה על כל שנה מעל 35 שנים, על - פי המשכורת הקובעת , כל זאת בתנאי שהוא פרש בגיל של יותר מ-60 ולא בדרך של פרישה מסיבות בריאות.
גרסה להדפסה שלח לחבר
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Powered by comrax