האיגוד המקצועי
משפט העבודה
דע את זכויותיך
ועדי עובדים
היחידה לגמול השתלמות
העמותות לקידום מקצועי
קרנות השתלמות
חיפוש הסכמי עבודה
חיפוש חוזרי הממונה על השכר
מדריך זכויות העובדים ברשויות המקומיות
הסכם השכר ברשויות 2009
הודעות בענייני עובדים 2010
בחירות להסתדרות 2012
צרכנים, דעו את זכויותיכם
רישום לקבלת המידעון
חוקת העבודה לעובדי הרשויות
הצטרפות להסתדרות
הקטן   הגדל
English
דבר היו"ר
מידעון המעו"ף
מילון מונחים
גלריה
ראשי  >  חוקת העבודה לעובדי הרשויות

חוקת העבודה לעובדי הרשויות


"חוקת העבודה" הינה הסכם קיבוצי בסיסי שבין "המרכז לשלטון מקומי בישראל" לבין "מרכז הסתדרות הפקידים", שנחתם בשנת 1959.

מטרת ההסכם להסדיר את מערכת יחסי העבודה בין השלטון המקומי, כמייצג הרשויות המקומיות לבין מרכז הסתדרות הפקידים - הארגון היציג של העובדים ברשויות המקומיות.

 פרקי החוקה הם:

1. מבוא.
2. קבלת עובדים לעבודה
3. עבודה בניסיון
4. עבודה זמנית
5. דרגות המשכורת 
6. חניכים
7. קביעת העובדים בדרגותיהם
8. יום העבודה ושעות עבודה נוספות
9. חופשה שנתית והבראה
10. חגים ומועדים
11. חופשה ומחלה
12. חופשה לרגל הריון ולידה ומענק לידה
13. משמעת בעבודה
14. סדרי פיטורים והודעה מוקדמת
15. חובת תשלום פיצויים
16. פנסיה ותגמולים
17. משא ומתן בין הרשות ונציגות העובדים
18. תוקף החוקה
   img_0639_500

בחוקה ארבע תוספות בנושאים שונים:
משכורות, דירוגים מקצועיים, חישוב הוותק, תוספת משפחה, העלאות בדרגה, תוספת יוקר, ביגוד, אש"ל, תוספות שונות, כתבי מינוי ועוד.
מכוח "חוקת העבודה" מתפרסמים גם כיום הסכמי עבודה מעודכנים ועדכניים, הנקראים בשם "הודעות בענייני עובדים" הנחתמים בהסכמה בין 2 הצדדים כאשר נוצר הצורך בכך.

בשנת 2001 הוציאו מרכז השלטון המקומי ומרכז הסתדרות הפקידים לאור את הספר " חוקת העבודה ", המצורף כאן לעיונכם. 

תוכן ראשי
פרקים 1-6
פרק 7 - חלק א'
פרק 7 - חלק ב'
פרקים 8-18
תוספת ראשונה - חלק א'
תוספת ראשונה - חלק ב'
תוספת שנייה
גרסה להדפסה שלח לחבר
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Powered by comrax