האיגוד המקצועי
משפט העבודה
דע את זכויותיך
ועדי עובדים
היחידה לגמול השתלמות
העמותות לקידום מקצועי
קרנות השתלמות
טופס בקשה לגמול השתלמות ברשויות המקומיות
טופס בקשה לגמול השתלמות בדירוג המינהלי
טופס בקשה לגמול מיוחד ללימודי מינהל בשלטון המקומי
טופס בקשה לגמול השתלמות לרבנים
תצהיר שנות לימוד
טופס בקשה לכפל תואר לעובדי חינוך ונוער
כללי הזכאות לעובדי דירוג חינוך ונוער
חיפוש הסכמי עבודה
חיפוש חוזרי הממונה על השכר
מדריך זכויות העובדים ברשויות המקומיות
הסכם השכר ברשויות 2009
הודעות בענייני עובדים 2010
בחירות להסתדרות 2012
צרכנים, דעו את זכויותיכם
רישום לקבלת המידעון
חוקת העבודה לעובדי הרשויות
הצטרפות להסתדרות
הקטן   הגדל
English
דבר היו"ר
מידעון המעו"ף
מילון מונחים
גלריה
ראשי  >  היחידה לגמול השתלמות

היחידה לגמול השתלמות

 גמול השתלמות מהו?

קריטריונים לקבלת גמול השתלמות ?

קורסים והשתלמויות שאינם מזכים בגמול

היעדר תעודת סיום

לימודים באוניברסיטה הפתוחה

הנחיות למילוי השאלון

תעריפים

מועד תחילת תשלום הגמול

ערעורים

גמול השתלמות לגמלאים

"כפל תואר"

א. גמול השתלמות מהו?
זהו תגמול כספי קבוע המשולם ע"י המעסיק לעובד המשתלם והמרחיב השכלתו בתחום הרחב של מקצועו/עיסוקו.

ב. אילו עובדים זכאים לקבל גמול השתלמות ?

על-פי פסיקה של "המוסד לבוררות מוסכמת" יוכלו רק עובדים העונים על כל הנתונים הבאים לקבל גמול השתלמות ":

 • הם בוגרי 11/ 12 שנות לימוד לפחות.
 • הם בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג המנהלי.
 • אם למדו לפחות שנתיים במוסד להשכלה גבוהה והשלימו עוד 400 שעות לימוד בתחום הרחב של מקצועם או עיסוקם.
 • בעלי תואר B.A. זכאים להגיש 400 שעות לגמול השתלמות .

חובה לצרף לבקשה לגמול: תעודת השכלה תיכונית/תואר.

(במידה ואין ברשותך תעודת השכלה תיכונית/תואר, פעל עפ"י סעיף ד' בהמשך)

בקשה לגמול ללא השלמת הנ"ל תידחה ותוחזר אוטומטית לעובד !

אלו שאינם בוגרי 2 שנות לימוד במוסד להשכלה גבוהה על תיכונית,יהיו חייבים להשלים שעות לימוד כמפורט בטבלה הבאה:

מס'

שנות ותק במקצוע

שעות השתלמות נדרשות

1.

1

1200

2.

2

1100

3.

3-4

1000

4.

5-6

900

5.

7-8

800

6.

9-10

700

7.

11-12

600

8.

12 ומעלה

500


קריטריונים לעובדי הרשויות המקומיות:

 • זכאים להגיש בקשה גם מסיימי 10 שנות לימוד, תוך הצגת אישור או תעודה מבית ספר. (לא יתקבלו תצהירים על 10 שנות לימוד).
 • זכאים לקבל גמול השתלמות בגין תואר.
 • חובה להגיש קורסים אשר הסתיימו בתוך תקופה של 5 השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.

ג. אילו קורסים/השתלמויות לא יזכו בגמול השתלמות ?

 • לימודים שלאחר סיומם מוענקת לו במקום העבודה הטבת שכר או כאלו המעניקים דרגה או תואר בעיסוק/מקצוע שנדרש בו התואר במקצוע שנלמד.
 • השתלמויות המעניקות תוספת שכר מקצועית.
 • לימודים שאינם שייכים לתחום הרחב של העיסוק/התפקיד, על פי החלטת הוועדה.
 • לימודים בסיסיים כגון: כתבנות, כתבנות עיוורת, שפה זרה למתחילים, לקורסים בסיסיים למחשבים, קלדנות וכו'.
 • קורסים שנלמדו בצבא, להוציא קורסים מקצועיים ברמה של שלב 11 ומעלה וכן פו"מ.
 • קורסים במוסדות בלתי מוכרים.
 • אישורים על קורסים של פחות מ- 40 שעות לימוד פרונטליות.
 • קורסים אוניברסיטאיים שאין בהם ציון סופי.
 • אישורים על השתלמויות שאין מצוינים בהם תאריכי הלימוד או נושאי הלימוד.
 • לימודים המתפרסים על מספר שנות לימוד או שאין בהם פרוט מספר שעות לימוד שנתיות, נושאי לימוד וכו'.
 • צירוף של שעות לימוד מימי עיון, מהשתלמויות קצרות, מסמינריונים קצרים וכו'.
 • קורסים להשלמת השכלה תיכונית (אלה יוכרו להשכלה תיכונית הנדרשת בלבד).
 • סיורים מקצועיים בארץ או בחו"ל.


ד. אם הנך בוגר 11 או 12 שנות לימוד וחסרה לך תעודת הסיום:
כאמור, נדרשת תעודת סיום של 12 לימוד (או תעודת בגרות). אם מסיבה כלשהי חסרה לך התעודה, טוב תעשה אם תצרף תצהיר אצל עו"ד עם "מסמך תומך" (כגון: תמונת מחזור, שאלון הקבלה לעבודה אשר בו רשמת בזמנו כי סיימת 12 שנות לימוד, מתי ואיפה ? או כל מסמך שממנו אפשר ללמוד שלמדת 12 שנים).

שים לב: חתימתך על תצהיר שוות ערך לעדות בשבועה בבית משפט !!!

ה. אם אינך בוגר 12 שנות לימוד וברצונך להשלים השכלתך:
לפרטים באשר להשלמת 12 שנות לימוד פנה למשרד החינוך, המחלקה להשכלת מבוגרים, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.

ו. לימודים באוניברסיטה הפתוחה:
קורסים באוניברסיטה הפתוחה מזכים ב- 112 שעות לימוד בכפוף לאישור הוועדה לגמול.

ז. על מה חשוב להקפיד בעת מילוי השאלון:

 • החתם איש כוח אדם ברשות המקומית על דרגתך, תפקידך, הוותק המקצועי שלך ותאריך קבלת דרגה 6 (יח').
 • החתם על צילומי המסמכים איש מנגנון הרשות המאשר כי הצילום זהה למקור.
 • שלם בבנק הדואר ע"י שובר תשלום את הסכום הנדרש, עבור הטיפול בבקשתך. צרף העתק השובר לבקשה.
 • אין צורך שתצרף מכתבי תודה, המלצה והערכה של המעסיק.
 • שלח צילומי מסמכים בלבד.
 • אם נוספו לך מסמכים חדשים דאג לשלחם, תוך ציון שמך, כתובתך ומספר הזהות שלך.

       הערה: בתום הטיפול בבקשתך יוחזרו לך המסמכים ששלחת לוועדה.

ח. תעריפון  (נכון ליום 1.1.11):

1. גמול השתלמות מינהלי, רשויות מקומיות ורבנים
א. לחברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה המשלמים דמי חבר בשיעור 0.95% - 150 ₪.
ב. למשלמים דמי טיפול מקצועי ארגוני בשיעור 0.8% - 390 ₪.
ג. למי שאינם חברים בשום אגוד מקצועי - 500 ₪.


2. גמול השתלמות מיוחד לשלטון המקומי 
א. לחברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה המשלמים דמי חבר בשיעור 0.95% - 195 ₪.
ב. למשלמים דמי טיפול מקצועי ארגוני בשיעור 0.8% - 350 ₪.
ג. למי שאינם חברי הסתדרות - 500 ₪.

3. גמול מיוחד (מודולות)
א. לחברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה המשלמים דמי חבר בשיעור 0.95% - 195 ₪.
ב. למשלמים דמי טיפול מקצועי ארגוני בשיעור 0.8% - 350 ₪.
ג. למי שאינם חברי הסתדרות - 500 ₪.

4. כפל תואר
א. לחברים בהסתדרות העובדים הכללית החדשה המשלמים דמי חבר בשיעור 0.95% - 200 ₪.
ב. למשלמים דמי טיפול מקצועי ארגוני בשיעור 0.8% - 200 ₪.
ג. למי שאינם חברי הסתדרות - 400 ₪.

שימו לב:

ניתן לשלם את הסכומים הנ"ל ישירות בבנק הדואר לזכות חשבון מס'  8-29909-3, ולצרף לבקשה לגמול השתלמות את הקבלה.

ט. תחילת תשלום הגמול:
הוועדה תבדוק את התאריך בו נוצרה זכאותך לקבלת הגמול (אך לא יותר מאשר שנה ממועד הגשת הבקשה לוועדת הגמול), ותאשר תשלום הגמול מהראשון לחודש הקרוב ליום זה.

י. ערעורים:
באפשרותך להגיש ערעור על החלטות הוועדה:

א. על אי הכרה בהשתלמויות שונות או בחלקן.
ב. על תחילת הזכאות לגמול.
ג. על דחיית בקשתך.

ועדת ערעורים עליונה תדון בערעורך ותכריע בו, הכרעתה סופית ומחייבת.

יא. גמול השתלמות לגמלאים:

 • סוכם להכיר בגמול ההשתלמות כתוספת שכר לכל דבר ועניין.
 • לאור האמור לעיל תשולם תוספת גמול השתלמות לגמלאים בפנסיה תקציבית אשר עד פרישתם היו זכאים לגמול ההשתלמות לו היו פעילים.
 • גמלאים העונים על הקריטריונים לקבלת גמול השתלמות , יפנו אל ועדת ההשתלמות בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
 • ועדת הגמול תבחן אם ערב פרישתו עמד הגמלאי בתנאים המזכים בגמול כמו עובד פעיל בתפקיד דומה ותאשר זאת תוך ציון העובדה על גבי האישור כי הזכאי הנו גמלאי, ואת תאריך פרישתו.
 • כמו כן, תציין הוועדה את מועד זכאותו בהתאם לקריטריונים המזכים בדרוג לפיו מקבל את הקצבה.
 • הממונה על הגמלאות יאשר תוספת גמול ההשתלמות שיתווסף למשכורת הקובעת, רטרואקטיבית מיום מועד זכאותו.

יב. "כפל תואר"

כללי הזכאות לעובדי חינוך ונוער

עובד חינוך ונוער העונה על התנאים המפורטים באחד מהסעיפים הבאים יקבל אישור זכאות לגמול כפל תואר :

1. בעל תעודת "עובד חינוך" מטעם משרד החינוך / מינהל חינוך ונוער.
2. בעל תואר B.ED או בעל תואר M.ED הכוללים התמחות בנוער וקהילה, חינוך חברתי קהילה, קידום נוער.
3. בעל תואר B.ED ממכללה מוכרת + השלמה לתעודת "עובד חינוך" או תעודת הוראה.
4. בעל תואר M.ED ממכללה מוכרת + השלמה לתעודת "עובד חינוך" או תעודת הוראה.
5. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, שהוא בעל תעודת מדריך מוסמך או בכיר.
6. בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ותעודת הוראה מטעם משרד החינוך ו/או מוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
7. בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשלים את לימודיו בבית הספר לחינוך של אוניברסיטה ו/או מכללה בארץ והוא בעל "תעודה הוראה".
8. בעל תואר אקדמאי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, וכן מי שלמד במוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שלמד גם מקצועות פדגוגיים וקיבל הסמכה להוראה בחו"ל, או שעבר קורס אוריינטציה לעובדי / רכזי / מנהלי נוער מטעם משרד החינוך / מינהל חברה ונוער.
9. בעל דרגה אקוויוולנטית לדרגה אקדמאית, שהוא בעל תעודת מדריך מוסמך ו/או מדריך בכיר עפ"י קביעת משרד החינוך, שהינו גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה מוכר.
10. בעל תואר אקדמי מוכר, שבידו גם תעודת הוראה מסמינר בחו"ל, המוכרת ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
11. בעל תואר אקדמי בחינוך, שהוא גם בעל אישור מאוניברסיטה בארץ על התמחות בחינוך מיוחד המקנה זכאות לרשיון הוראה קבוע לחינוך מיוחד.
12. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הוראה של קורס הסבת אקדמאים להוראה בהיקף של 720 שעות לפחות.
13. עובד חינוך ונוער בעל תואר אקדמי מוכר, שסיים חוק לימודים נוסף במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר אקדמי במקצוע אחר וקיבל תואר אקדמי מקביל לזה שיש לו , או בעל תואר אקדמי מוכר ודרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית מקבילה.
14. בעל תואר אקדמי מוכר או בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמאית על פי קביעת משרד החינוך, שהוא גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה מבית הספר למנהיגות חינוכית בירושלים.
15. עובד חינוך ונוער שזכה בפרס ישראל, זכאי לגמול כפל תואר.
16. עובד בעל "אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה לבעל תעודת הוראה או תואר אקדמי בתחום ההסמכה", המנופק ע"י המוסדות להכשרת עובדי הוראה - דינו כדין תעודת הוראה לכל דבר ועניין וזכאי לגמול כפל תואר, בתנאי שסה"כ שעות הלימוד (במוסד להכשרת מורים וגננות ובלמודים שהוכרו ע"י המוסד) הם בהיקף של 720 שעות לפחות.

הכללים המפורטים להלן יחולו על עובדי חינוך ונוער אשר התקבלו לעבודה ברשות מקומית לפני יום 12.5.10.

בנוסף לקריטריוני הזכאות המפורטים לעיל, יחולו גם הכללים המפורטים בסעיפים הבאים על עובדי חינוך ונוער אשר התקבלו לעבודה ברשות המקומית לפני יום 12.5.10, 
יובהר, כי הקריטריונים המפורטים להלן יחולו על אותם עובדים, גם אם הם יעברו לעבוד ברשות מקומית אחרת לאחר יום 12.5.10.

17. בעל תואר אקדמאי מוכר ותעודת הוראה ממכללה או מבית מדרש לעובדי הוראה בארץ בהיקף של
720 שעות לימוד לפחות (למעט מדרשה למורי כפר , וכן תעודת מורה על סמך בחינות מילואים).
18. בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת מדריך מקצועי מוסמך, שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת
מדריכים על-סמך לימודים/ קורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית.
19. בעל תואר אקדמי ותעודת של מורה מוסמך בכיר ע"ס 720 שעות לימוד לפחות .
20. בעל תואר אקדמי מוכר, שקיבל תעודת גמר של הקורס להכשרת מנהלים, שנערך ע"י משרד החינוך
בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (ובעבר ביה"ס לעובדי הוראה בכירים) אם ערב
תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה (מורה מוסמך, מורה בכיר בעל רישיון הוראה
או הדרכה קבוע).
21. בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת "מהנדסים להוראה" .
22. בעל תואר "בכיר" שהוענק ע"ס לימודים במוסד להכשרת עו"ה, שלמד וסיים מוסד להכשרת עו"ה
נוסף וקיבל תעודת "בכיר" נוספת.
23. בעל שני תארים מקבילים של מורה מוסמך, שניהם ממוסד מוכר להכשרת עו"ה (כגון מורה מוסמך
להוראה כוללת ומורה מוסמך למוסיקה).
24. בעל תואר "בכיר" ממוסד מוכר להכשרת עו"ה, ודרגת שכר מקבילה של מורה מוסמך בכיר (כגון
אישור הסמכה לחט"ב , אישור על סיום לימודי שנה ג', זכאות לדרגת מורה בכיר ע"ס צבירת 720
שעות לפחות).
25. בעל דרגת בכיר ע"ס סיום הקורס להכשרת מנהלים, שנערך ע"י משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם
האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (ובעבר ע"י ביה"ס להכשרת עובדי הוראה בכירים) בתנאי
שערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה , ובעל דרגת ממ"ס בכיר ע"ס צבירת
720 שעות.
26. בעל דרגת בכיר ע"ס סיום קורס הסמכה להוראה בחטיבת ביניים שהתקיים בשיתוף המוסדות
להשכלה גבוהה והמחלקה להשתלמויות עובדי הוראה במשרד החינוך והתרבות ודרגת שכר ממ"ס
בכיר ע"ס צבירת 720 שעות.
27. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודת הוראה מסמינר או מכללה
להכשרת עובדי הוראה.
28. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על- סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודה של דרגת שכר מורה
מוסמך בכיר ע"ס צבירת 720 שעות.
29. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על-סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל תעודת הנדסאי או טכנאי
להוראה.
30. בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה ע"י הוועדה הבינמשרדית להסמכת מדריכים על סמך
לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל הסמכה להוראת אותם מקצועות
שבהן הוסמך להדריך ע"ס תעודת "נספח" שהוצאה ע"י המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית.
31. עובדי חינוך ונוער בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות, אשר ברשותם תעודה מורה מוסמך
בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה, יהיו זכאים לכפל תואר, זאת בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה
בחשבון לצורך הדרגה האקוויוולנטית.

 

גרסה להדפסה שלח לחבר
קבצים מצורפים:
טופס בקשה לגמול השתלמות ברשויות המקומיות
טופס בקשה לגמול השתלמות בדירוג המינהלי
טופס בקשה לגמול מיוחד ללימודי מינהל בשלטון המקומי
טופס בקשה לגמול השתלמות לרבנים
תצהיר שנות לימוד
טופס בקשה לכפל תואר לעובדי חינוך ונוער
כללי הזכאות לעובדי דירוג חינוך ונוער
 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Powered by comrax